Образование|Education

2008 – 2010


[lang_bg-bg]

СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
Факултет по математика и информатика
Магистърска програма „Вероятности и статистика“
Среден успех: 5.92
Диплома: 5.96

[/lang_bg-bg]

[lang_en-us]

Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Sofia
Faculty of Mathematics and Informatics

Master’s degree in  Probability and Statistics

GPA: 5.92/6
Diploma: 5.96/6

[/lang_en-us]


2004 – 2008


[lang_bg-bg]

СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
Факултет по математика и информатика
Бакалавър по специалността „Приложна математика“
Среден успех: 5.82
Диплома: 5.71

[/lang_bg-bg]

[lang_en-us]

Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Sofia
Faculty of Mathematics and Informatics
Bachelor’s degree in Applied Mathematics
GPA: 5.82/6
Diploma: 5.71/6

[/lang_en-us]


1998 – 2004


[lang_bg-bg]

ОМГ „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив
Профил: Математика с английски език
Диплома: 6.00/6

[/lang_bg-bg][lang_en-us]

Model High School in Mathematics „Acad. Kiril Popov“, Plovdiv
Profile: Mathematics and english language
Diploma: 6.00/6

[/lang_en-us]

RSSАбонирай се за RSS feed